Programmer

HER KAN DU LÆSE OM STUDIERETNINGERNES TEMAER PÅ ÅRETS STUDIEPRAKTIK

 

Se de detaljerede dagsprogrammer under hver studieretning.

 • +

  Applied Industrial Electronics

  Elektronik, elektriske maskiner, instrumentering, automation, effektelektronik og robotter spiller en stor og afgørende rolle i vores samfund i dag.

  Med en uddannelse i Applied Industrial Electronics i Esbjerg kan du være med til at præge udviklingen inden for disse områder.

  I løbet af uddannelsen lærer du, hvordan effektelektroniske konvertere og elektriske maskiner fungerer samt, hvordan man designer og styrer robotter, og du kan komme til at arbejde med alt lige fra vedvarende energi til droner, robotter, satellitter og elektriske maskiner.

   

  Byg en vindmølle

  På det fælles studiepraktikforløb ved AIE og Energi på Aalborg Universitet Esbjerg skal du sammen med din gruppe undersøge, hvad der får en vindmølle til at producere energi, udvikle en styring til en vindmølle og lave din egen vindmåler.

  Du vil lære om grundlæggende beregninger inden for energi og elektronik med fokus på optimal energiomsætning fra vind til elektricitet.

  På AAU Esbjerg arbejder de studerende praksisnært med at løse problemer, og derfor vil studiepraktikken også tage udgangspunkt i nogle af virkelighedens problemstillinger.

  På studiepraktikken vil du få et indblik i, hvordan det er at studere på AAU, så du vil komme til at opleve både gruppe- og projektarbejde, forelæsninger samt laboratoriearbejde.
   

  Program

 • +

  Byggeri og Anlæg

  Drømmer du om at blive ingeniør inden for Byggeri og Anlæg? Brænder du for bygningsværker, miljø eller trafikplanlægning, eller vil du gerne arbejde med lavenergibyggeri og et sundt indeklima? Så kunne Studiepraktik på Aalborg Universitet Esbjerg være noget for dig.

   

  Optimal design af en bærende struktur

  I løbet af Studiepraktikkens tre spændende dage skal du i samarbejde med din gruppe konstruere den mest optimale bærende struktur. Denne vil blive udsat for laster, som kan få den til at bryde. Er jeres bedre end de andres? Ud over konkurrencen ved designet, vil der blive snakket omkring materialevalg, design og styrke.

  Studiepraktikken er et samlet forløb for bygnings- og maskiningeniørerne, men der vil i løbet af de tre dage komme sekvenser, hvor der vil være specielt fokus på hhv. maskiningeniør og bygningsingeniør. Maskin- og bygningsingeniørerne har mange fælles fag på AAU Esbjerg, så derfor kører vi et fælles forløb. Der kommer dog oplysninger og introduktion til begge specifikke uddannelser.

  Kom og vær med til at designe en bærende struktur og hør om netop en uddannelse, hvor der er stor efterspørgsel fra industrien. På dit besøg som henholdsvis maskin- og bygningsingeniør vil du opleve:

  • Samspillet mellem undervisning, projektarbejde, tegnearbejde, beregningsfase samt afslutning
  • Oplæg specifikt for maskin- og bygningsretningen, hvor du kan høre om uddannelsen og stille spørgsmål
  • At få et reelt indblik i fagene, det at være på universitetet, høre om praktikforløb samt jobgaranti efterfølgende
  • At der er brug for nytænkende mennesker i industrien, som vil være med til udvikling og innovativ tænkning


  Program
   

 • +

  Energi

  På bacheloruddannelsen i Energi, AAU Esbjerg, lærer du om udvikling af nye og alternative energikilder, design og optimering af allerede eksisterende teknologier, distribuering af energi i form af el og varme samt omsætning af energi.

  Du vil komme til at arbejde med at optimere brugen af fossile brændstoffer, da fremtiden kræver at disse ressourcer bliver udnyttet optimalt og med hensyn til miljøet, samt vedvarende energikilder som vind og solenergi.

  Du kan arbejde med f.eks. energioptimering i mange forskellige sammenhænge, udvikling af ny teknologi inden for vedvarende energi, droner og robotter.

   

  Byg en vindmølle

  På det fælles studiepraktikforløb ved AIE og Energi på Aalborg Universitet Esbjerg skal du sammen med din gruppe undersøge, hvad der får en vindmølle til at producere energi, udvikle en styring til en vindmølle og lave din egen vindmåler.

  Du vil lære om grundlæggende beregninger inden for energi og elektronik med fokus på optimal energiomsætning fra vind til elektricitet.

  På AAU Esbjerg arbejder de studerende praksisnært med at løse problemer, og derfor vil studiepraktikken også tage udgangspunkt i nogle af virkelighedens problemstillinger.

  På studiepraktikken vil du få et indblik i, hvordan det er at studere på AAU, så du vil komme til at opleve både gruppe- og projektarbejde, forelæsninger samt laboratoriearbejde.


  Program
   

 • +

  Kemi og Bioteknologi

  En uddannelse i kemi og bioteknologi giver dig mulighed for at specialisere dig og arbejde inden for et bredt udvalg af områder; lige fra produktion af vindmøllevinger, olie og naturgas, stoffer til brug i medicin og fødevarer, udvikling af teknologi til beskyttelse af miljøet og meget andet.

  Vi vil i studiepraktikforløbet gerne vise dig nogle af de mange muligheder, du får med en uddannelse i kemi og bioteknologi og give dig et indtryk af, hvordan det er at være studerende på Aalborg Universitet Esbjerg. Du skal i samarbejde med andre gymnasieelever undersøge og analysere kemiske stoffer i kosmetiske produkter i laboratoriet og efterfølgende præsentere dine resultater for andre, så I i fællesskab kan belyse udvalgte miljø- og sundhedsskadelige problematikker.

  Derudover får du mulighed for at snakke med studerende, der allerede går på uddannelsen og deltage i undervisning på studiet for at få en fornemmelse af, hvordan dagligdagen som universitetsstuderende er.

  Du vil under hele forløbet få hjælp og vejledning af forskere og undervisere på studiet og har dermed god mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål og blive afklaret i forhold til om uddannelsen er det rette valg for dig.


  Program

 • +

  Maskinteknik

  Vil du spille en vigtig rolle i den industrielle og teknologiske udvikling? Og have en uddannelse, hvor der er bud efter dig - ikke kun i fremtiden, men også nu?
  Med en uddannelse som maskiningeniør bliver du i stand til på kreativ og systematisk vis at konstruere, fremstille og styre maskiner og produktionssystemer, hvor kun din fantasi sætter begrænsningerne i dine projekter.

   

  Optimal design af en bærende struktur

  I løbet af Studiepraktikkens tre spændende dage skal du i samarbejde med din gruppe konstruere den mest optimale bærende struktur. Denne vil blive udsat for laster, som kan få den til at bryde. Er jeres bedre end de andres? Ud over konkurrencen ved designet, vil der blive snakket omkring materialevalg, design og styrke.

  Studiepraktikken er et samlet forløb for bygnings- og maskiningeniørerne, men der vil i løbet af de tre dage komme sekvenser, hvor der vil være specielt fokus på hhv. maskiningeniør og bygningsingeniør. Maskin- og bygningsingeniørerne har mange fælles fag på AAU Esbjerg, så derfor kører vi et fælles forløb. Der kommer dog oplysninger og introduktion til begge specifikke uddannelser.

  Kom og vær med til at designe en bærende struktur og hør om netop en uddannelse, hvor der er stor efterspørgsel fra industrien. På dit besøg som henholdsvis maskin- og bygningsingeniør vil du opleve:

  • Samspillet mellem undervisning, projektarbejde, tegnearbejde, beregningsfase samt afslutning
  • Oplæg specifikt for maskin- og bygningsretningen, hvor du kan høre om uddannelsen og stille spørgsmål
  • At få et reelt indblik i fagene, det at være på universitetet, høre om praktikforløb samt jobgaranti efterfølgende
  • At der er brug for nytænkende mennesker i industrien, som vil være med til udvikling og innovativ tænkning


  Program

”Muligheden for at deltage i en forelæsning var spændende. Der lærte jeg lidt om undervisningsformen og om selve uddannelsen og fik eksempler på nogle af de emner, der indgår i et rigtigt studieforløb. Det var rigtig godt at møde studerende, og det var også virkelig spændende at høre en nyuddannet fortælle om hendes eksamensprojekt”.

Studiepraktikant om Studiepraktik 2017